Zonder een gezonde, diverse en weerbare natuur is de stad zielloos. De stadsnatuur in Rotterdam wordt sterker en gezonder, doordat de vele verspreid liggende leefgebieden van planten en dieren met elkaar worden verbonden en doordat dode plekken in het netwerk worden gerepareerd. In de natuurlijke stad leven mensen en dieren op een vanzelfsprekende manier samen. Deze wederzijdse samenwerking en versterking van natuur en stadsbeleving is het uitgangspunt van De Groene Marathon.