.

 

Het plan

De Groene Marathon rijgt de groene delen van de stad aan elkaar tot een permanente recreatieve natuurroute van meer dan veertig kilometer. Het project verbindt daarmee de wereld van de natuur met die van recreanten, schoolkinderen, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.
Download hier het projectplan (pdf)

Voor alle Rotterdammers

Rotterdammers krijgen met deze route een alternatief trainingsparcours voor de ‘echte’ marathon, maar ook een stadskanoroute en een fietspadennetwerk voor de forens. Delen van de route zijn te gebruiken als ‘klaslokaal’ voor de schoolkinderen van Charlois, Spangen, het Oude Noorden en Feyenoord. Natuurliefhebbers en wandelaars kunnen in hun eigen tempo de natuur in de stad ontdekken. De recreatieve mogelijkheden binnen de stadsgrenzen worden uitgebreid en natuurbeleving wordt onderdeel van het leven in de stad.

Voor de natuur

Zonder een gezonde, diverse en weerbare natuur is de stad zielloos. De stadsnatuur in Rotterdam wordt sterker en gezonder, doordat de vele verspreid liggende leefgebieden van planten en dieren met elkaar worden verbonden en doordat dode plekken in het netwerk worden gerepareerd. In de natuurlijke stad leven mensen en dieren op een vanzelfsprekende manier samen. Deze wederzijdse samenwerking en versterking van natuur en stadsbeleving is het uitgangspunt van Rotterdam Natuurlijk!

Wat gaan we doen?

Route - [INITIATIEVEN Groenmet goren ondergrondDe Groene Marathon op de kaart.
De Groene Marathon verbindt de plekken in de stad die nu al natuurlijk zijn. De komende drie jaar zetten we die route op de kaart, door middel van een uitgebreide website met informatie over de natuur in de stad, door apps voor speciale doelgroepen, door een Groene Marathon kaart, door markering van de route, door het aanbrengen van gecombineerde informatieborden met drinkplaatsen.

Knelpunten om langs de route te wandelen, fietsen of varen nemen we weg. Op vijf plaatsen gaan we de natuur of de natuurbeleving actief verbeteren:

 

20130409 - Stadskanoroute De Rotte1000px1 Een schone Rotte
De Rotte is de naamgever van Rotterdam, maar bestaat grotendeels uit dood water. Een mooie en gezonde rivier kan de natuur en de recreant tot in het hart van de stad brengen. Daarom wordt de Rotte schoner en natuurlijker gemaakt door het aanbrengen van drijvende rieteilanden en een natuurlijke oever. Het uitzicht op de Rotte wordt mooier en waterdieren kunnen zich weer vestigen. Op termijn zal ook het water in de binnenstad weer leefbaar worden zodat de natuur tot in het hart van de stad kan doordringen. Zo ontstaat een leefgebied voor vissen, waterkevers, futen, libellen en misschien zelfs de ijsvogel.

20130409 - Havenspoorpad 1000px2 Havenspoor
Rotterdam heeft veel ongebruikte havenspoorlijnen. Deze,vaak verwaarloosde, gebieden kunnen een belangrijke verbinding vormen in de ecologische hoofdstructuur van de stad. Het havenspoor langs Waalhaven-Oost is zo’n gebied en vormt een buffer tussen de industriële Stadshavens en de woonwijk Charlois. Het wordt een leefgebied met een wilde bloemenberm, insectenhotels en een vleermuistracé. Om de natuur in dit gebied tot bloei te laten komen is weinig nodig. Alternatief onderhoud & beheer (met bijv. grazende schapen) en hier en daar kleine ingrepen samen met bewoners uit Charlois stimuleren de natuur ruimschoots.

20130409 - Observatorium 1000px3 Observatorium Brienenoord
Het Eiland van Brienenoord is een van de belangrijkste natuurlijke leefgebieden in de stad zelf, het staat zelfs op de kaart van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Maar bijna niemand weet dit. Op de rand van het eiland, vlakbij de pier, bouwen we een observatorium/uitkijkpost, een natuurlijk paviljoen waar vandaan je de stad kunt zien, maar ook informatie krijgt over de natuur op het eiland. Ook kunnen vanuit het observatorium rondleidingen worden georganiseerd en kun je informatie over de natuur in de stad en op het eiland vinden. Zo kan de Rotterdammer weer kennis maken met dit prachtige gebied en wat de natuur in de stad te bieden heeft.

zuid - 1000px4 Dwars door Zuid
Het traject door IJsselmonde, Feyenoord en Charlois is op dit moment al groen, maar de natuur blijft vaak beperkt tot grasvelden en losstaande bomen. Bovendien zijn er een aantal belangrijke knelpunten. Samen met de bewoners, en natuur- en recreatiegroepen, wordt gekeken op welke manier we de natuur op Zuid een handje kunnen helpen en zo nog mooier kunnen maken. Belangrijk onderdeel in dit project is dan ook de inbreng van de bewoners en organisaties uit de omgeving.

 

Spangen - 1000px5 De Bocht om Spangen
Het traject langs Bospolder tot in Spangen heeft nu al de aandacht van veel verschillende bewonersgroepen en belangverenigingen. Veel van deze kleine groene projecten hebben de zelfde doelstellingen. Anders dan in het traject door Zuid gaat het hier niet zozeer om het organiseren van betrokkenheid, maar vooral om het coördineren van de activiteiten en het organiseren van een collectief dat de route als geheel kan beheren. Zo kan de wijk uitgroeien tot een van de groenste gebieden in de stad.

 

Met wie gaan we dit doen?

De Groene Marathon staat niet alleen. In Rotterdam zijn veel lokale buurt- en belangengroepen op het gebied van recreatie en natuur actief. Door samen te werken met deze kleine en grote initiatieven is er extra menskracht beschikbaar. Bovendien levert samenwerking duurzame draagkracht op. Twee delen van de route krijgen hierbij bijzondere aandacht: Dwars-door-Zuid (IJsselmonde/Feyenoord/Charlois) en Traject West (Bospolder/Spangen). Daarnaast wordt het team van De groene Marathon ondersteund door verschillende professionals en belangengroepen.

Wat levert het op?

Door de natuur in de stad voor Rotterdam beleefbaar te maken, krijgen planten en dieren de ruimte. Natuur en recreatie worden vanzelfsprekende partners en de Rotterdammers hoeven de stad niet meer uit om daarvan te genieten. Zo zal de Groene Marathon de komende jaren uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van het recreatief en ecologisch netwerk van Rotterdam.