.

Het plan

De Groene Marathon rijgt de groene delen van de stad aan elkaar tot een permanente recreatieve natuurroute van meer dan veertig kilometer. Het project verbindt daarmee de wereld van de natuur met die van recreanten, schoolkinderen, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Voor alle Rotterdammers

Rotterdammers krijgen met deze route een alternatief trainingsparcours voor de ‘echte’ marathon, maar ook een stadskanoroute en een fietspadennetwerk voor de forens. Delen van de route zijn te gebruiken als ‘klaslokaal’ voor de schoolkinderen van Charlois, Spangen, het Oude Noorden en Feyenoord. Natuurliefhebbers en wandelaars kunnen in hun eigen tempo de natuur in de stad ontdekken. De recreatieve mogelijkheden binnen de stadsgrenzen worden uitgebreid en natuurbeleving wordt onderdeel van het leven in de stad.

Voor de natuur

Zonder een gezonde, diverse en weerbare natuur is de stad zielloos. De stadsnatuur in Rotterdam wordt sterker en gezonder, doordat de vele verspreid liggende leefgebieden van planten en dieren met elkaar worden verbonden en doordat dode plekken in het netwerk worden gerepareerd. In de natuurlijke stad leven mensen en dieren op een vanzelfsprekende manier samen. Deze wederzijdse samenwerking en versterking van natuur en stadsbeleving is het uitgangspunt van De Groene Marathon.

Wat doen we?

We zetten een recreatieve stadsnatuurroute op de kaart van RotterdamRoute - [INITIATIEVEN Groenmet goren ondergrond
De Groene Marathon verbindt de plekken in de stad die nu al natuurlijk zijn. De komende drie jaar zetten we die route op de kaart, door middel van een uitgebreide website met informatie over de natuur in de stad, door apps voor speciale doelgroepen, door een Groene Marathon kaart, door markering van de route, door het aanbrengen van gecombineerde informatieborden met drinkplaatsen.

Knelpunten om langs de route te wandelen, fietsen of varen nemen we weg. Op vijf plaatsen gaan we de natuur of de natuurbeleving actief verbeteren:

Met wie doen we dit?

De Groene Marathon staat niet alleen. In Rotterdam zijn veel lokale buurt- en belangengroepen op het gebied van recreatie en natuur actief. Door samen te werken met deze kleine en grote initiatieven is er extra menskracht beschikbaar. Bovendien levert samenwerking duurzame draagkracht op. Twee delen van de route krijgen hierbij bijzondere aandacht: Dwars-door-Zuid (IJsselmonde/Feyenoord/Charlois) en Traject West (Bospolder/Spangen). Daarnaast wordt het team van De groene Marathon ondersteund door verschillende professionals en belangengroepen.

Wat levert het op?

Door de natuur in de stad voor Rotterdam beleefbaar te maken, krijgen planten en dieren de ruimte. Natuur en recreatie worden vanzelfsprekende partners en de Rotterdammers hoeven de stad niet meer uit om daarvan te genieten. Zo zal de Groene Marathon de komende jaren uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van het recreatief en ecologisch netwerk van Rotterdam.